ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R90.00 ZAR
1 سال
N/A
R90.00 ZAR
1 سال
.org.za
R100.00 ZAR
1 سال
N/A
R100.00 ZAR
1 سال
.com
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.net
R190.00 ZAR
1 سال
R190.00 ZAR
1 سال
R190.00 ZAR
1 سال
.org
R200.00 ZAR
1 سال
R200.00 ZAR
1 سال
R200.00 ZAR
1 سال
.biz
R190.00 ZAR
1 سال
R190.00 ZAR
1 سال
R190.00 ZAR
1 سال
.info
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.mobi
R190.00 ZAR
1 سال
R190.00 ZAR
1 سال
R190.00 ZAR
1 سال
.eu
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.be
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.nl
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.de
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.co.uk
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.org.uk
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.uk
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.tv
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
R600.00 ZAR
1 سال
.us
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.ca
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
R180.00 ZAR
1 سال
.net.za
R90.00 ZAR
1 سال
N/A
R90.00 ZAR
1 سال
.web.za
R90.00 ZAR
1 سال
N/A
R90.00 ZAR
1 سال
.co
R470.00 ZAR
1 سال
R470.00 ZAR
1 سال
R470.00 ZAR
1 سال
.cc
R380.00 ZAR
1 سال
R380.00 ZAR
1 سال
R380.00 ZAR
1 سال
.capetown
R225.00 ZAR
1 سال
R225.00 ZAR
1 سال
R225.00 ZAR
1 سال
.joburg
R220.00 ZAR
1 سال
R220.00 ZAR
1 سال
R220.00 ZAR
1 سال
.durban
R220.00 ZAR
1 سال
R220.00 ZAR
1 سال
R220.00 ZAR
1 سال
.solutions
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
R300.00 ZAR
1 سال
.xyz
R160.00 ZAR
1 سال
R200.00 ZAR
1 سال
R200.00 ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains